Historie firmy

Původní logo firmy
 Městečko Červený Kostelec leží v malebném východním podhůří Krkonoš mezi Náchodem a Trutnovem v blízkosti CHKO Broumovsko. Dnes je známé hlavně díky každoročnímu mezinárodnímu folklornímu festivalu, pořádanému pod patronací UNESCO. Dříve zde ale hlavní roli hrál textil a textilní průmysl. Počátky rozvoje města sahají do první poloviny 19. století. Kostelec (tehdy ještě ne „Červený“) postupně získal poštu, spořitelnu i napojení na okresní silnici. Zejména poslední z těchto výdobytků se přitom stal klíčovým pro rozvoj zdejšího průmyslu. V obci začal čilý podnikatelský ruch a brzy zde vyrostlo i několik textilních továren.
Textilní výroba v severovýchodních Čechách vzkvétala až do začátku druhé světové války, kdy nastal její rychlý pád. Většina továren přešla na zbrojní výrobu a léta budované obchodní kontakty byly nenávratně ztraceny. Zlepšení pak nepřinesl ani rok 1945, kdy byly trutnovské, úpické i červenokostelecké továrny zestátněny a staly se součástí národních podniků. V Červeném Kostelci začala převládat strojírenská výroba a více než stoletá textilní tradice postupně zanikla. Firma LUKO, s. r. o. je jednou z posledních firem, která navazuje a pokračuje ve více jak 130leté tradici výroby košil.

Více na: https://euro.e15.cz/profit/koser-textil-z-kostelce-887938#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Historie firmy LUKO, s. r. o. sahá do období vzniku textilní výroby v Červeném Kostelci tedy do roku 1880, kdy firmu založil Jan Škoda. Od té doby má firma ve znaku orla s iniciály J. Š. (viz. obr. výše). V roce 1948 byla firma znárodněna a přejmenována na závody Triola. Roku 1992 si jí od státu zpět odkoupil pravnuk zakladatele pan Ing. Jiří Škoda a firma se tak opět stala rodinným podnikem s novým názvem LUKO, s. r. o. (ze slovního spojení LUxusní KOšile). Od svého založení se firma vždy zabývala šitím pánských košil v té nejvyšší kvalitě. Pokračuje tak již pátou generaci jako jedna z posledních rodinných firem v dlouhé tradici textilního průmyslu v severovýchodních Čechách.
 

                                                                                                                                             Pohled na areál firmy z letadla. (Foto J. Richards) 

   

Foto č. 1 (vlevo): stavba výrobního areálu firmy. Fotografie kolem roku 1879.                                                                               Foto č. 2 (vpravo): fotografie patrně z roku 1901 - autor fotografie Josef Turek. Vpravo za stavem p. Havel. za ním u stavu stojící p. Vejr. Vlevo stojící za stavem p. Havel senior. U kolovratu paní Kociánová ze Slatiny nad Úpou. Vpravo u okna stojící manžele Škodovi, zakladatelé manufaktury. (obě foto archiv LUKO, s. r. o.)